Fordele ved en blowerdoor test

11. maj 2022 Slået fra Af mradmin

En blowerdoor test er en måling af et boligs lufttæthed. Denne test giver oplysninger om, hvor meget luft der bevæger sig ind og ud af huset, og kan hjælpe med at identificere kilder til træk. Blowerdoor testen kan også bruges til at måle effektiviteten af energibesparende efterisoleringer.

Der er mange fordele ved energibesparing, såsom reducere dit CO2-fodaftryk, spare penge på energiregningen og forbedre komforten i dit hjem. En blowerdoor test kan hjælpe dig med at vurdere, hvor godt dit hjem er isoleret, og identificere områder, hvor der opstår luftlækager. Ved at tætne disse luftlækager kan du forbedre effektiviteten af dit hjems varme- og kølesystemer og gøre dit hjem mere behageligt.

En blowerdoor test er en hurtig og nem måde at måle lufttætheden i dit hjem på. Testen er enkel at sætte op og tager kun få minutter at gennemføre. Det eneste, du skal bruge, er en blæsedørsventilator, en stikkontakt og en dør eller et vindue, der kan åbnes bredt nok til, at blæsedørsventilatoren kan indsættes.

Blowerdoor testen tager normalt ca. 30 minutter at gennemføre. Under testen bruges blowerdoor ventilatoren til at sætte dit hjem under eller uden tryk. Dette vil hjælpe med at identificere områder, hvor der er luftlækager ind eller ud af dit hjem.

Du kan høre en vis støj fra blowerdoor ventilatoren under testen. Støjen bør dog ikke være høj nok til at forstyrre dine naboer.

Du må gerne blive i dit hjem imens blowerdoor testen udføres. Blowerdoor testen er ikke invasiv og vil ikke skade dit hjem på nogen måde. Dog skal du måske overveje at forlade dit hjem, hvis du har astma, åndedrætsproblemer eller allergi, da testen kan øge mængden af støv og pollen i luften.

Hvis du er interesseret i at få foretaget en blowerdoor test i dit hjem, kan du kontakte dit lokale energieffektivitetsprogram eller din blowerdoor forhandler for at få flere oplysninger.

Krav til tæthed

5 % af alle nye bygninger skal trykprøves i henhold til bygningsreglementet fra 2010. Desuden skal alle bygninger, der opføres efter lavenergiklasse 2015 og bygningsklasse 2020, trykprøves. Kravet blev ændret i BR15, så kun 10 % af bygningerne skal trykprøves. I henhold til manglen på kapacitet på markedet samt manglende kompetence med hensyn til bestemmelserne foreslås det, at dette kriterium ændres.

For at tilskynde til udvikling af tæthedsprøvning er det endelig fastsat, at højere tæthed kun kan overvejes for de etagearealer, hvor trykprøvning er afsluttet. Andre steder må kun den tæthed, der kræves i henhold til BR10-kravsniveauet, medtages. Dette tilskynder til, at bygninger trykprøves i stedet for at gennemføre et krav på 100 %.